پروژه خلیل (مدیریت راهبردی و نظارت کارگاهی)

پروژه خلیل (مدیریت راهبردی و نظارت کارگاهی)

مشخصات پروژه

  • کارفرما: شرکت عمران مسکن سازان ثامن
  • موضوع قرارداد: انجام خدمات مشاور شامل مدیریت راهبردی و نظارت کارگاهی پروژه های طرح مسکن ثامن و پروژه های ابلاغی بر حسب نیاز
  • موقعیت پروژه: وحدت 1/3 کوچه سوم سمت راست (بلوار شتری 4 کوچه 4)
  • زیربنای پروژه: 27590 متر مربع
  • تاریخ شروع پیمان: 92/07/08
  • تاریخ پایان پیمان: 93/07/08
  • مدت پیمان: 12 ماه
  • مبلغ قرارداد: 192،984،000،000