پروژه نادر (مدیریت راهبردی و نظارت کارگاهی)

پروژه نادر (مدیریت راهبردی و نظارت کارگاهی)

مشخصات پروژه

  • کارفرما: شرکت عمران مسکن سازان ثامن
  • موضوع قرارداد: انجام خدمات مشاور شامل مدیریت راهبردی و نظارت کارگاهی پروژه های طرح مسکن ثامن و پروژه های ابلاغی بر حسب نیاز
  • موقعیت پروژه: بلوار وحدت بلوار امیرالمومنین
  • زیربنای پروژه: 12750 متر مربع
  • تاریخ شروع پیمان: 92/07/08
  • تاریخ پایان پیمان: 93/07/08
  • مدت پیمان: 12 ماه
  • مبلغ قرارداد: 95،625،000،000