پروژه ساختمان های میان مرتبه پدیده شاندیز(نظارت کارگاهی)

پروژه ساختمان های میان مرتبه پدیده شاندیز(نظارت کارگاهی)

مشخصات پروژه

  • کارفرما: لورایز
  • موضوع قرارداد: خدمات نظارت کارگاهی پروژه تکمیل عملیات ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی ساختمان های میان مرتبه پدیده شاندیز
  • موقعیت پروژه: مشهد، شاندیز- ابتدای بلوار میرزا جواد آقا تهرانی مرکز تعطیلات، سرگرمی و خرید پدیده
  • زیربنای پروژه: 2000000 متر مربع
  • تاریخ شروع پیمان: 96/05/30
  • تاریخ پایان پیمان: 97/05/30
  • مدت پیمان: 24 ماه
  • مبلغ قرارداد: 756،088،911،71