پروژه ساختمان های میان مرتبه پدیده شاندیز (نظارت عالیه)

پروژه ساختمان های میان مرتبه پدیده شاندیز (نظارت عالیه)

مشخصات پروژه

  • کارفرما: شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز
  • موضوع قرارداد: ارائه خدمات نظارت عالیه ساختمان های میان مرتبه پدیده شاندیز
  • موقعیت پروژه: شاندیز- ابتدای بلوار میرزا جواد آقا تهرانی مرکز تعطیلات، سرگرمی و خرید پدیده
  • زیربنای پروژه: 191000 متر مربع
  • تاریخ شروع پیمان: 96/12/23
  • تاریخ پایان پیمان: 98/12/23
  • مدت پیمان: 24 ماه
  • مبلغ قرارداد: 20،277،779،638

نام گزارش دانلود فایل گزارش گالری تصاویر
گزارش شهریور ماه 1396 مشاهده فایل گالری تصاویر
گزارش مرداد ماه 1396 مشاهده فایل گالری تصاویر
گزارش تیر ماه 1396 مشاهده فایل گالری تصاویر