مدیریت طرح پروژه تجاری یاس

مدیریت طرح پروژه تجاری یاس

مشخصات پروژه

  • کارفرما: شرکت زیبا سازه توس گام
  • موضوع قرارداد: انجام خدمات مدیریت طرح ( مدیریت و بررسی و تحویل مطالعه و طراحی مراحل اول و دوم پروژه تجاری یاس)
  • موقعیت پروژه: مشهد، خیابان فردوسی 5 یاس 2 نبش میدان جانباز
  • زیربنای پروژه: 38633 متر مربع
  • تاریخ شروع پیمان: 91/04/14
  • تاریخ پایان پیمان: 93/04/14
  • مدت پیمان: 24 ماه
  • مبلغ قرارداد: 4،378،029،040